Kandidátka volby 2014

Dovolte, abychom Vás seznámili s kandidáty do obecního zastupitelstva obce Vrátkov, kteří kandidují za sdružení nezávislých kandidátů

V R Á T K O V Á C I

 

tomáš  1. Bc. Tomáš Kratochvíl, 26 let, svobodný, bez politické příslušnosti, zaměstnán u Ministerstva vnitra ČR jako referent bezpečnosti státu. V roce 2013 úspěšně dokončil bakalářské studium v oboru politologie na Filozofické fakultě Západočeské Univerzity V Plzni.
Pokud chceme něco říci o Tomášovi, musíme představit celou jeho rodinu. Jeho babička Květa Kratochvílová pracovala jako tajemnice Místního národního výboru v Tismicích. Děda Miloslav Krutský psal dlouhá léta vrátkovskou kroniku. Tuto funkci po něm převzala Tomášova teta, bývalá zastupitelka Jaroslava Krutská. Otec, Luděk Kratochvíl, byl dvanáct let vrátkovským zastupitelem. Zároveň se spolu s Tomášem starali o údržbu veřejného prostranství. Tomáš je pravidelným členem volebních komisí. Nedávno jste měli možnost poslechnout si jeho projev
u příležitosti znovuotevření památníku padlým v 1. sv. válce.

 

václav  2. Ing. Václav Pažout, 47 let, ženatý, stavbyvedoucí, bez politické příslušnosti.20 let je členem zastupitelstva obce, z toho 16 let ve funkci starosty. V roce 2012 kandidoval za Sdružení nestraníků do zastupitelstva Středočeského kraje.
Má dlouholeté zkušenosti s chodem a vedením obce. Má zkušenosti s úřady a kontakty s obcemi a firmami v našem okolí.Více než 25 let pracuje ve stavebnictví ve funkcích přípravář, mistr, stavební technik a nyní stavbyvedoucí. Svoji praxi využívá při realizaci investičních záměrů obce. Nejprve vykonával stavební dozor při výstavbě vodovodu, později jako starosta stál u zrodu všech investičních akcí, které významně přispěly k rozvoji Vrátkova. Jedná se zejména o vybudování nového obecního úřadu a hospody, sportovního hřiště, místních komunikací a chodníků. Jeho zkušenosti budeme potřebovat při plnění nového volebního programu, který obsahuje několik investičních záměrů.

 

monika  3. Monika Benešovská, 51 let, vdaná, účetní soukromé společnosti, bez politické příslušnosti, od r. 1994 členka zastupitelstva, místostarostka, hlavní účetní a správce rozpočtu obce Vrátkov.
Má velké zkušenosti s chodem obecního úřadu. Pro obec vede účetnictví a vykonává veškerou administrativní činnost. Má právní povědomí a znalost předpisů souvisejících s chodem obecního úřadu. Zastává několik funkcí najednou, díky tomu obec šetří mzdové prostředky. Každý rok prochází obec účetním auditem, který vždy proběhl bez vážných výhrad.Pracuje jako účetní v ZP Tismice, s.r.o. a v Jatkách Tismice, s.r.o. Má dlouholeté praktické zkušenosti s vedením účetnictví, čerpáním a administrací dotací. 

 

andrea  4. Andrea Mulicová, DiS., 34 let, svobodná, referentka státní správy, bez politické příslušnosti, od r. 2010 členka zastupitelstva a zároveň 2. místostarostka, v letech 2006 – 2010 členka kontrolního výboru. Několikrát byla členkou volební komise, jako brigádník zajišťovala úklid veřejného prostranství v naší obci.
Je hlavní organizátorkou všech kulturních a společenských akcí, které pořádá Obecní úřad Vrátkov, zejména populárních pouťových zábav. Pomáhá s drobnou administrativou, zastupuje starostu na některých jednáních. Má na starosti pracovníky, kteří se starají o úklid veřejného prostranství. Zadává jim úkoly a kontroluje výsledek jejich práce.Pracuje jako referent ve Státním zemědělském intervenčním fondu, který zprostředkovává finanční podporu z Evropské unie a národních zdrojů.

 

jirka  5. Jiří Rišlink, 35 let, ženatý, pracuje jako servisní technik, bez politické příslušnosti.
Sportovec, který rád hraje hokej, fotbal nebo tenis. Člověk, který chce vyhrávat ve sportu i v životě. Věříme, že jeho úsilí a vytrvalost bude ku prospěchu naší obce.Je spoluorganizátorem a účastníkem všech sportovních akcí ve Vrátkově. Každý rok reprezentuje s ostatními spoluhráči naši obec na fotbalovém memoriálu M. Kadeřábka v Tuchorazi.Jeho hlavními úkoly v následujícím volebním období bude dobudování sportovního areálu ve Vrátkově a dále pokračování v organizování sportovních akcí.

 

dana  6. Dana Susová, 62 let, vdaná, starobní důchodkyně, bez politické příslušnosti,
od r. 1994 členka zastupitelstva, od r. 1994 knihovnice místní knihovny, od roku 2010 je předsedkyní kontrolního a finančního výboru. V letech 2006 – 2010 byla
2. místostarostkou.
Většina našich občanů jí zná jako majitelku a prodavačku bývalého místního obchodu. Díky tomu byla v každodenním kontaktu s obyvateli naší obce. Nyní pracuje na obecním úřadě jako knihovnice, administrativní pracovnice a uklízečka. Pomáhá uskutečňovat některé kulturní a společenské akce, které souvisejí s místní knihovnou. Pomáhá realizovat záměry obce, které se týkají péče o zeleň.

 

marcela  7. Ing. Marcela Šídlová, 43 let, vdaná, rozpočtářka, bez politické příslušnosti.
Pracovala ve společnosti, která se zabývala problematikou získávání finanční podpory z dotačních titulů, přípravou a následnou administrací vybraných projektů. Nyní pracuje jako rozpočtářka v jedné z Organizačních složek státu.Věříme, že její zkušenosti nám pomohou v oblasti finančního plánování a k získání peněžních prostředků z některého dotačního programu.

 

honza  8. Jan Bursa, 29 let, ženatý, osoba samostatně výdělečně činná, bez politické příslušnosti.
Je naším druhým nejmladším kandidátem. Jeho věk znamená sílu, chuť něco změnit, nebát se práce. Jeho cílem je vytvořit z Vrátkova místo pro spokojený život pro mladou i starší generaci.Podniká v oboru počítačových systémů a slaboproudých rozvodů. I přes svůj věk má dostatek odborných i podnikatelských zkušeností. Rád by je využil ve prospěch obce.

 

7  9. Iva Šebková, 55 let,vdaná, prokuristka stavební a obchodní společnosti,bez politické příslušnosti. Od roku 2010 členka zastupitelstva a zároveň členka finančního výboru.
Pracuje jako prokuristka v dlouhodobě úspěšné stavební firmě Arnošt, s.r.o., která je významným zaměstnavatelem v našem regionu. Vykonává právní úkony, k nimž dochází při provozu společnosti. Má velké zkušenosti s řízením firmy, vyřizováním administrativních záležitostí a jednání s úřady.Její návrhy a připomínky jsou velkým přínosem. Díky svým životním a pracovním zkušenostem se stala důležitou osobou při projednávání a schvalování obecních záležitostí.

Přijďte 10. – 11. 10. 2014 k volbám, děkujeme.

(zvětšení fotografie: kliknutím na obrázek – otevře se v novém okně prohlížeče)