Volby 2014 – Sdružení nezávislých kandidátů VRÁTKOVÁCI děkujeme za Vaši podporu

1. Bc. Tomáš Kratochvíl                 2. Ing. Václav Pažout                     3. Monika Benešovská

tomáš                    václav                       monika

 
4. Andrea Mulicová, DiS.                        5. Jiří Rišlink                            6. Dana Susová

andrea                    jirka                  dana

 
7. Ing. Marcela Šídlová                         8. Jan Bursa                             9. Iva Šebková

marcela                   honza                  iva

 

Využijme naše volební právo, pojďme 10.–11.10.2014 k volbám!

Možnosti hlasování v komunálních volbách

Hlasovat lze jedním z následujících způsobů

* Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu, kolik činí počet členů zastupitelstva obce, který má být v obci volen. Pokud by byla označena tímto způsobem více než jedna volební strana, byl by takový hlas neplatný.

* Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to z kterékoli volební strany, nejvýše však tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno (7). Pokud by bylo označeno tímto způsobem více kandidátů, než je stanovený počet, byl by takový hlas neplatný.

* Kromě toho lze oba způsoby, popsané v předchozích bodech, kombinovat, a to tak, že lze označit křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty, pro které volič hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva obce (7).

Hlas je neplatný jestliže

* Volič neoznačil na hlasovacím lístku ani volební stranu, ani žádného kandidáta.

* Volič označil na hlasovacím lístku křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce volební strany více než jednu volební stranu.

* Volič označil v hlasovacím lístku křížkem v rámečku před jménem kandidáta více kandidátů, než kolik členů zastupitelstva má být voleno, a to bez ohledu na to, zda v počtu označených je odvolaný kandidát (k označení kandidátů volební strany, kterou volič zároveň označil křížkem ve čtverečku před názvem volební strany, se však přitom nepřihlíží – do počtu jednotlivě označených se nezapočítávají).

Územní plán obce Vrátkov

Dnes mi přišel do firemní   datové schránky územní plán Vrátkova od stavebního úřadu v Českém Brodě  a to ve formátu,  po kterém jsem tady volal když byl k připomínkování a dispozici pouze v jedné tištěné kopii na OÚ.

Tedy ho sem vkládám.

16.7.2013 Patrik Jonáš

Za ovocem do Pošembeří a Podlipanska

Za ovocem do Pošembeří a Podlipanska

ovocná stezkaRegion Pošembeří/ Podlipansko – Ojedinělá tematická stezka nově propojuje území regionu Pošembeří a Podlipanska. Na trase Středočeské ovocné stezky dlouhé 72 km je připraveno 10 krytých odpočívadel, 5 interaktivních panelů u Ždánic a 6 dalších na cestě mezi obcemi Limuzy a Mrzky.

Na vydařených panelech z dílny uměleckého řezbáře Martina Holuba dle návrhů Ing. Arch. Michaely Kuželové se hravou formou dozvíte například o odrůdách ovoce, o včelách, o dřevu ovocných stromů, jak se ovoce zpracovává a podobně.

Ke Středočeské ovocné stezce byla vydána i podrobná mapa, na které jsou vyznačena všechna zastavení – odpočívadla, tabule, ovocnáři a místa, kde lze získat originální ovocné razítko – buď do speciálního „průvodce“ anebo na samostatný papír. Děti pak mohou na každém z deseti odpočívadel navíc obkreslit ukrytý reliéf. Mapy včetně průvodců budou zdarma k dispozici v kancelářích místních akčních skupin Region Pošembeří a Podlipansko, dále v informačních centrech a na obecních úřadech.

Ovocná hra

Ti, kteří posbírají všech 11 razítek a 10 reliéfních obrázků a 11. května 2013 své sbírky přinesou na slavnostní otevření Středočeské ovocné stezky (od 14 hodin na fotbalovém hřišti v Přistoupimi), budou zařazeni do slosování o let horkovzdušným balónem.

Středočeská ovocná stezka byla financována díky projektu Spolupráce v rámci Programu rozvoje venkova, přičemž celková dotace činila 3,7 milionu korun

převzato z http://www.cesbrod.cz/item/za-ovocem-do-posemberi-a-podlipanska (otevře se v novém okně)